Perbankan

Di CasinoJR, kami berusaha untuk mengendali segala transaksi dengan cekap dan efektif. Sila simpan sebarang resit bank atau nombor rujukan transaksi (TRNs) disebabkan pihak kami mungkin akan minta sebagai bukti transaksi, harap maklum.

Pilihan Had Transaksi (RM) Tempoh Transaksi
Minimum Maksimum
Deposit
GSPay 10 100,000.00 1 Minit
DuitNow 1,000.00
ATM / Deposit Tunai 100,000.00 5 Minit
Perbankan Atas Talian
Permindahan Bank Tempatan
Pengeluaran
Pengeluaran Cepat 50 10,000.00 10 Minit
Permindahan Bank Tempatan 50,000.00 24 Jam

CATATAN:
  • Transaksi pendepositan dan pengeluaran boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang hari, tersedia 24 jam.
  • Amaun minima adalah dinilai berdasarkan setiap transaksi.
  • Sila ambil perhatian bahawa untuk transaksi deposit di bawah RM30, Pemain diperlu untuk menggunakan kaedah GSPay atau DuitNow untuk meneruskan permintaan deposit anda.
  • Sila simpan resit bank atau nombor rujukan transaksi kerana kami mungkin memintanya untuk bukti transaksi dan tujuan pengesahan.
  • Pengeluaran hanya akan diluluskan di bawah nama pemegang akaun bank yang sama dengan identiti/nama berdaftar dalam akaun ahli CasinoJR.
  • Amaun maksimum adalah dinilai berdasarkan jumlah transaksi harian.
  • Pengeluaran amaun yang besar memerlukan masa yang lebih panjang untuk diproses.
  • Masa pemprosesan itu hanya akan berkuat kuasa selepas pihak kami telah menerima serta mengesahkan permintaan transaksi anda.
  • Sila ambil perhatian bahawa sekiranya pemain masih mempunyai baki bonus dalam akaun anda, anda dikehendaki untuk memenuhi syarat perputaran dalam sebarang promosi itu sebelum pengeluaran. Anda tidak dapat membuat sebarang pengeluaran sekiranya gagal berbuat demikian.
  • Sila hubungi pegawai khidmat pelanggan kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lain mengenai transaksi pendepositan atau pengeluaran.
home
Home
wallet
Dompet
promo
Promo
jr-shop
JR Shop
profile
Profil